ЧНУ

Кафедра диференціальних рівнянь

факультету прикладної математики

Курси, що читає кафедра

1. Диференціальні рівняння

2. Рівняння з частинними похідними

3. Варіаційне числення і методи оптимізації

4. Методика викладання інформатики

5. Узагальнені функції та їх застосування до рівнянь з частинними похідними

6. Крайові задачі та фундаментальні розв`язки для рівнянь з частинними           похідними

7. Інтегральні перетворення та задачі математичної фізики

8. Застосування інтегральних перетворень до задач термомеханіки і     термопружності

9. Крайові задачі для параболічних рівнянь другого порядку. Задачі дифузії і      проблематики Стефана.

10. Еліптичні рівняння. Крайові задачі.

11. Загальні параболічні крайові задачі

12. Наукові основи шкільного курсу математики

13. Елементи якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь

14. Вибрані питання інформатики

15. Теоретичні основи шкільної математики та вибрані питання методики викладання математики.