ЧНУ

Кафедра диференціальних рівнянь

факультету прикладної математики

Методична робота

Посібники:

Садов’як А.М., Ленюк М.П., Лакуста К.В. Дослідження операцій //Навчальний посібник.– Чернівці: Прут, 2004. – 198 с.

Ленюк М.П. Комплекс занять і завдань з математики для абітурієнтів //Навчально-метод.посібник. – Чернівці: Прут, 2004. – 104 с.

Ленюк М.П., Михалецький М.А. Нариси з історії розвитку математики в Україні //Наукове видання. – Чернівці: Прут, 2004. – 56 с.

Блажевський С.Г., Петришин Р.І. Вища математика //Навчальний посібник для енкономістів та екологів. Част. 1. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 204 с.

Лусте І.П., Пукальський І.Д. Математичне програмування //Навчально-методичний посібник. Част.1. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

Савчук Я.І., Івасишин Л.М. (Мельничук Л.М.), Краснодембський А.М. Лінійна алгебра //Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 130 с.

 Лусте І.П., Пукальський І.Д. Математичне програмування //Навчально-методичний посібник. Част.2. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

Ленюк О.М., Лучко В.М., Тупкало І.С. Методика викладання інформатики: Навчально методичний посібник. –  Чернівці: Рута, 2005. – 72 с.

Некласичні крайові задачі для параболічних рівнянь: Навчальний посібник /Укл. М.І. Матійчук, М.Ю. Царьков. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.

Ленюк М.П. Нариси з історії математики: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2006. – 224 с.

Методи розв’язування нестандартних задач з математики: Навчально-методичний посібник. /Укл. Тупкало І.С., Матійчук М.І. – Чернівці: Рута, 2006. – 88 с.

Аналітична геометрія. Лінійна алгебра: Навчально-методичний посібник /Укл. І.Д.Пукальський, І.П. Лусте. –  Чернівці: Рута, 2007. – 244 с.

   Теорія ймовірності та математична статистика: Навчально-методичний           

       посібник /Укл. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.

 

Методичні вказівки:

Диференціальні  рівняння:   Методичні  вказівки  для студентів матем. ф-ту. Ч.2 /Укл. І.П.Лусте, M.П. Ленюк, Р.І. Петришин. – Чернівці: ЧНУ, 2001.  – 53 с.

Диференціальні  рівняння:   Методичні  вказівки  для студентів матем. ф-ту. Ч.2 /Укл. І.П.Лусте, M.П. Ленюк, Р.І. Петришин. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 59 с.

Дисципліни спеціалізації кафедри диференціальних рівнянь математичного факультету та вимоги до виконання магістерських і дипломних робіт (Спеціальність 7.08.01.01 - математика): Методи­чні рекомендації /Укл.: Матійчук М.І. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 24 с.

Теорія ймовірностей і математична статистика: Методичні вказівки. /Укл.: І.П. Лусте - Чернівці: Рута, 2003. – 32 с.

Методичні поради та контрольні завдання з курсу Вища математика". Частина 2 /М.П. Ленюк, О.М. Ленюк, В.М. Матієва, Б.Г.Шелестовський. – Чернівці: Прут, 2003. – 216с.

Ленюк М.П., Михалецький М.А. Нариси з історії розвитку математики в Україні //Наукове видання. – Чернівці: Прут, 2004. – 56 с.

Матійчук М.І., Ленюк О.М., Перун Г.М. Варіаційне числення і методи оптимізації //Методичні рекомендації та завдання для контрольних робіт. – Чернівці: Рута, 2004. –  80 с.

 Івасишин Л.М. (Мельничук Л.М.), Шарин С.В., Малицька Г.П. Теорія ймовірностей і математична статистика //Методичні вказівки та завдання для розрахунково-графічних робіт. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 86 с.

  Царьков М.Ю. Узагальнені функції /Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи. – Чернівці: Рута, 2005. – 48 с.

 Матійчук М.І. Кафедра диференціальних рівнянь. 60 років. Історичний нарис. – Чернівці: Прут, 2006. – 54 с. (співавтор Ленюк М.П.)